2017 8 במרץ חמש שפיכה

2017 8 במרץ חמש שפיכה

ביגוד יילי חוגג את שמיני מרץ סיור שיא מבער הקטורת

ביגוד יילי חוגג את שמיני מרץ סיור שיא מבער הקטורת

מצלמה דיגיטלית של SAMSUNG

Yili Hengdian תיירות בשנת 2006